ศ. 04 มิ.ย. | Facebook Live Event

IR One Shot " IR Communication Channels ในยุค Digital"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot " IR Communication Channels ในยุค Digital"

เวลาและสถานที่

04 มิ.ย. 16:00 – 16:10
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot " IR Communication Channels ในยุค Digital" 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน เวลา 16.00 น.

คุณภิญญดา  แสงศักดาหาญ

Senior IR Manager 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้