ศ. 27 ส.ค. | Facebook Live Event

IR One Shot หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

เวลาและสถานที่

27 ส.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 16.00 น. 

โดยคุณวีระ ธิตยางกรุวงศ์ 

IR Manager บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#IROneShot 

#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA

#ห่วงใย ThaiBusiness

แชร์อีเวนท์นี้