ศ. 13 ส.ค. | Facebook Live Event

IR One Shot หัวข้อ "IR Communication Channels ในยุค Digital"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
IR One Shot หัวข้อ "IR Communication Channels ในยุค Digital"

เวลาและสถานที่

13 ส.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot 

 หัวข้อ "IR Communication Channels ในยุค Digital"

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 16.00 น. 

โดยคุณวีระ ธิตยางกรุวงศ์ 

IR Manager บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 

แชร์อีเวนท์นี้