ศ. 12 มิ.ย. | Facebook Live Event

ห่วงใย Inspired "The Journey of Your Smiles starts with Employee Engagement" คุณชาริตา ลีลายุทธ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ห่วงใย Inspired "The Journey of Your Smiles starts with Employee Engagement" คุณชาริตา ลีลายุทธ

เวลาและสถานที่

12 มิ.ย. 2563 14:00 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ห่วงใย Inspired หัวข้อ "The Journey of Your Smiles starts with Employee Engagement"  

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

แขกรับเชิญ คุณชาริตา ลีลายุทธ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ดำเนินรายการ  ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

ประเด็น

1. การสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรได้ลุกขึ้นมาร่วมกันทำอะไรดีๆ ให้ธุรกิจสามารถเดินต่อได้

2. ในฐานะผู้นำ ต้องสื่อสารอย่างไรให้คนในองค์กรได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงที่กำลังเกิดขึ้น

3. ขอตัวอย่างของกิจกรรมที่พนักงานหรือนักบินได้เสนอว่า ถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันทำในเรื่องดังกล่าว

4. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลอย่างไรบ้าง

รับชมผ่านช่องทาง

Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้