ศ. 17 ก.ค. | Facebook Live Event

ห่วงใย Inspired "The Economics of Healthcare & Aging for Silver Population" ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ห่วงใย Inspired "The Economics of Healthcare & Aging for Silver Population" ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เวลาและสถานที่

17 ก.ค. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ห่วงใย Inspried "The Economics of Healthcare & Aging for Silver Population"  

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

พบกับกูรูนักเศรษฐศาสตร์ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื่อ ที่จะมาพูดคุยกับ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ในเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าตัวเลข กับเรื่องราว เศรษฐศาสตร์สุขภาพ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ - ถ้าอยากมี Healthy Aging และมีสุขภาพที่ดีและสามารถที่จะ Enjoy Life ตามเวลาที่เรามีเพิ่มขึ้นได้ - ถ้าอยากรู้ว่า U-Shape of Happiness เป็นอย่างไรต้องติดตาม   แขกรับเชิญ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้