ศ. 15 พ.ค. | Facebook Live Event

ห่วงใย Inspired "Leadership in the New Normal" - คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ห่วงใย Inspired "Leadership in the New Normal" - คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์

เวลาและสถานที่

15 พ.ค. 2563 10:00 – 11:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ขอเชิญร่วมฟัง  ห่วงใย Inspired “Leadership in the New Normal" กับ คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ CEO, PacRim Group. ศุกร์นี้ เวลา 10.00-11.00 น.”

มาเตรียมพร้อม รับฟังหลักการและทักษะการเป็นผู้นำที่จะนำตนเอง และนำทีมสู่ New Normal . ติดตามได้ที่ Facebook PacRim Group Facebook ห่วงใย Thai Business Facebook สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA Facebook พลเมืองดี-จิทัล

แชร์อีเวนท์นี้