ส. 10 เม.ย. | Facebook Live Event

ห่วงใย Inspired หัวข้อ "ปัญญากับการเมตตาตนเอง"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 ห่วงใย Inspired หัวข้อ "ปัญญากับการเมตตาตนเอง"

เวลาและสถานที่

10 เม.ย. 20:00 – 21:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ ห่วงใย Inspired หัวข้อ "ปัญญากับการเมตตาตนเอง"

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 

เวลา 20.00-21.00 น.

แขกรับเชิญ 

คุณนิษณี ส่งวัฒนา 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ 

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) 

 

ดำเนินรายการ 

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้