ศ. 09 เม.ย. | Facebook Live Event

ห่วงใย Inspired หัวข้อ "ปัญญากับการเมตตาตนเอง"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ห่วงใย Inspired หัวข้อ "ปัญญากับการเมตตาตนเอง"

เวลาและสถานที่

09 เม.ย. 10:00 – 11:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ ห่วงใย Inspired หัวข้อ "ปัญญากับการเมตตาตนเอง"

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 

เวลา 10.00-11.00 น.

แขกรับเชิญ 

คุณนิษณี ส่งวัฒนา 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ 

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) 

 

ดำเนินรายการ 

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้