ศ. 10 เม.ย. | Facebook Live Event

ห่วงใย Inspired "COVID-19 Pathway of The Hero Journey"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ห่วงใย Inspired "COVID-19 Pathway of The Hero Journey"

เวลาและสถานที่

10 เม.ย. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

พบกับ คุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ชจิมมี่)

ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi The Coach)

รับชมผ่านช่องทาง 

Facebook: ห่วงใย Thai business 

https://www.facebook.com/pg/carethaibiz/

แชร์อีเวนท์นี้