พฤ. 15 ก.ค. | Facebook Live Event

ห่วงใย Insights "Mastering a comeback - Family Businesses Implications" (PART 2)

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 ห่วงใย Insights "Mastering a comeback - Family Businesses Implications" (PART 2)

เวลาและสถานที่

15 ก.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ห่วงใย Insights "Mastering a comeback - Family Businesses Implications" (Part 2)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม เวลา 16.00 - 16.30 น.

แขกรับเชิญ 

คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ 

กรรมการบริหารและหัวหน้าแผนก Private Enterprise เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ  

ดร.ณัฐวุฒิ  กุลนิเทศ 

CEO ADGES และ Content Director เพจห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้