พฤ. 22 ก.ค. | Facebook Live Event

ห่วงใย Insights "บทเรียนจากอดีต เพื่อการอยู่รอดในอนาคต - DIE ANOTHER DAY" (Part 1)

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ห่วงใย Insights "บทเรียนจากอดีต เพื่อการอยู่รอดในอนาคต - DIE ANOTHER DAY" (Part 1)

เวลาและสถานที่

22 ก.ค. 2564 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ห่วงใย Insights "บทเรียนจากอดีต เพื่อการอยู่รอดในอนาคต - DIE ANOTHER DAY" (Part 1)

ภาวะวิกฤตในครั้งนี้มีความเหมือนหรือความต่างจากในอดีตอย่างไร และบทเรียนจากในอดีตได้สอนอะไรกับเราในการเตรียมรับมือกับอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม เวลา 16.00 - 16.30 น.

แขกรับเชิญ 

คุณสุวภา เจริญยิ่ง 

อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ผู้ดำเนินรายการ  

ดร.ณัฐวุฒิ  กุลนิเทศ 

CEO ADGES และ Content Director เพจห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้