ศ. 20 พ.ย. | Facebook Live Event

ห่วงใย Insight "KPMG: Thailand Executive C-Level Survey, Time to Reflect and Reimagine the future"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ห่วงใย Insight "KPMG: Thailand Executive C-Level Survey, Time to Reflect and Reimagine the future"

เวลาและสถานที่

20 พ.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ ห่วงใย Insight "KPMG: Thailand Executive C-Level Survey, Time to Reflect and Reimagine the future"

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น.

แขกรับเชิญ

- คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์  ประธานฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ดำเนินรายการ 

- ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้