ศ. 02 ต.ค. | Zoom Event

ห่วงใย Insight : Deloitte Thailand Digital Survey

ห่วงใย Insight ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 16:00-17:00 น. เราจะไปพูดคุยกับ ดร.นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์ Director, Clients & Industries Deloitte Thailand ในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั้นก็คือเรื่อง ผลลัพธ์ที่สำคัญจาก Deloitte's Thailand Digital Suvey
การลงทะเบียนปิดแล้ว
ห่วงใย Insight : Deloitte Thailand Digital Survey

เวลาและสถานที่

02 ต.ค. 2563 16:00 – 17:00
Zoom Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Thailand Digital Transformation Survey Report 2020  ห่วงใย Insight ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 16:00-17:00 น. เราจะไปพูดคุยกับ ดร.นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์ Director, Clients & Industries Deloitte Thailand ในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั้นก็คือเรื่อง ผลลัพธ์ที่สำคัญจาก Deloitte's Thailand Digital Suvey 2020   โดยหัวข้อที่จะพูดคุยกันรวมถึงเรื่อง  ธุรกิจไหนมีความพร้อมในการปรับตัวสูงสุด อัตราความสำเร็จในการทำ Digital Transformation และอะไรที่เป็น Key Success Factor บทบาทของ Data Analyst และ Data Scientists ความสำคัญของ Talent ในองค์กรต่อความสำเร็จในการทำ Digital Transformation  ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO - ADGES และ Content Director ของ ห่วงใย Thai Business  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการรับชม Zoom Webinar โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_c3izdofoSjiL6ASENQ6vkQ  Digital disruption has grown to become a major force across a broad number of industries worldwide. Thus, the vast majority of global executives admit that their industries will be disrupted to a major or transformative extent. In Thailand, it is interesting to discover what Thai executives’ perspectives are on digital disruption and how companies develop and implement digital transformation in the era of digital disruption.  In Thailand, Technology, Media and Telecommunications and Financial services are among the leading industries in moving towards digital transformation.  However, one-third of respondents to a survey say that they succeed with their digital transformation.  Among several challenges that business are facing, people issues and organizational culture are the most critical. Data analysts and scientists are digital roles that are considered the most important and challenging for companies in terms of recruitment in Thailand. AI and Machine learning specialists will become more influential in the near future.  Interest to join, please register at: https://zoom.us/webinar/register/WN_c3izdofoSjiL6ASENQ6vkQ  Date: Fri, Oct 2nd Time: 4-5PM

See Less

แชร์อีเวนท์นี้