พ. 22 เม.ย. | Facebook Live Event

Human Capital Impact on Business Outcomes

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Human Capital Impact on Business Outcomes

เวลาและสถานที่

22 เม.ย. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ทางห่วงใย Thai Business ได้รับเกียรติจาก คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มาพูดคุยกับเราในเรื่องของ Human Capital Impact on Business Outcomes  

รับชมผ่าน Facebook Live Event: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้