อ. 21 เม.ย. | Facebook Live Event

How China rebound from Covid-19 crisis!

การลงทะเบียนปิดแล้ว
How China rebound from Covid-19 crisis!

เวลาและสถานที่

21 เม.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

How China rebound from COVID-19 crisis!

พบกับ คุณมาณพ เสงี่ยมบุตร

รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน

11:00-12:00 น.

รับชมผ่าน FB Live : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้