พ. 27 พ.ค. | Facebook Live Event

From WFH to Working from Anywhere

การลงทะเบียนปิดแล้ว
From WFH to Working from Anywhere

เวลาและสถานที่

27 พ.ค. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Lesson from C-Suite หัวข้อ "From WFH to Working from Anywhere"  

แขกรับเชิญ คุณวีรภัทร สภากาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.

Facebook Live Event: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้