ศ. 07 ส.ค. | Facebook Live Event

"From Local to Global with the magic of Thai Spirit"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
"From Local to Global with the magic of Thai Spirit"

เวลาและสถานที่

07 ส.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ ห่วงใย Inspired

หัวข้อ "From Local to Global with the magic of Thai Spirit "

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 1ุุ6.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ 

คุณจิราพร  ขาวสวัสดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลึก จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

รับชมผ่าน Facebook Live : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้