อ. 30 มี.ค. | Facebook Live Event

Facebook Live with PwC Thailand หัวข้อ เปิดแทวทางฝ่าวิกฤตสภาพคล่องสำหรับธุรกิจครอบครัวและเอสเอ็มอี

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Facebook Live with PwC Thailand หัวข้อ เปิดแทวทางฝ่าวิกฤตสภาพคล่องสำหรับธุรกิจครอบครัวและเอสเอ็มอี

เวลาและสถานที่

30 มี.ค. 2564 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Facebook Live with PwC Thailand หัวข้อ เปิดแทวทางฝ่าวิกฤตสภาพคล่องสำหรับธุรกิจครอบครัวและเอสเอ็มอี

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-12.00น. 

ทาง Facebook: PwC-TH Marketplace 

Speakers

- คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- คุณฉันทนุช โชติกพนิช หุ้นส่วนสายงานดีลส์ บริษัท PwC ประเทศไทย

- คุณนิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย หัวหน้าสายงาน Clients and Markets หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัว และ หุ้นส่วนสายงานและกฎหมาย บริษัท PwC ประเทศไทย

ประเด็นในการพูดคุย

- สถานการณ์สภาพคล่องทางธุรกิจของธุรกิจครอบครัวและเอสเอ็มอีไทยเวลานี้เป็นอย่างไร

- แนวทางจัดการปัญหาสภาพคล่องให้สามารถประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ไปให้ได้

- มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องจากสภาอุตฯ 

- ช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นของธุรกิจครอบครัวและเอสเอ็มอีไทย

แชร์อีเวนท์นี้