ศ. 17 ธ.ค. | Facebook

Facebook Live with PwC Thailand #5 หัวข้อ 'ภาวะโลกร้อนกับรายงานทางการเงิน'

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Facebook Live with PwC Thailand #5 หัวข้อ 'ภาวะโลกร้อนกับรายงานทางการเงิน'

เวลาและสถานที่

17 ธ.ค. 2564 10:00
Facebook

เกี่ยวกับอีเวนท์

Facebook Live with PwC Thailand #5 

หัวข้อ 'ภาวะโลกร้อนกับรายงานทางการเงิน' 

ทางเพจ PwC TH - Marketplace และเพจห่วงใย Thai Business 

17 ธันวาคม เวลา 10.00 - 12.00 น.

วิทยากร:

- คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วน บริษัท PwC ประเทศไทย

- คุณสินสิริ ทังสมบัติ หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีและหุ้นส่วน บริษัท PwC ประเทศไทย

- คุณวันดี ลีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท PwC ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้