พ. 21 เม.ย.

|

Facebook Live Event

Facebook Live with PwC Thailand #4 หัวข้อ ออกแบบงาน HR อย่างไรให้เหมาะกับโลกหลังโควิด-19

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
Facebook Live with PwC Thailand #4 หัวข้อ ออกแบบงาน HR อย่างไรให้เหมาะกับโลกหลังโควิด-19

เวลาและสถานที่

21 เม.ย. 2564 15:00 – 16:00

Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Facebook Live with PwC Thailand #4 หัวข้อ ออกแบบงาน HR อย่างไรให้เหมาะกับโลกหลังโควิด-19

ทางเพจ PwC TH - Marketplace และเพจห่วงใย Thai Business 

วันพุธที่ 21 เมษายน เวลา 15.00-16.00

วิทยากร 

- ดร. ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย 

- คุณจิรพล ตังทัตสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย

โดยมีหัวข้อในการพูดคุย: 

บทบาทของ HR BP เพื่อสนับสนุนองค์กรให้ตอบรับสถานการณ์หลังวิกฤตโควิด-19

- It’s time to reimagine where and how work will get done (คิดใหม่เรื่องการทำงานให้สำเร็จไม่ว่าจากที่ไหน และอย่างไร)

- Preparing for working remotely (เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานจากที่บ้าน หรือที่อื่น)

- Measuring performance in a remote working environment (การวัดประสิทธิภาพการทำงานในสถานการณ์ทำงานจากที่บ้าน หรือที่อื่น)

แชร์อีเวนท์นี้