พ. 07 เม.ย. | Facebook Live Event

Facebook Live with PwC Thailand #4 หัวข้อ ออกแบบงาน HR อย่างไรให้เหมาะกับโลกหลังโควิด-19

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Facebook Live with PwC Thailand #4 หัวข้อ ออกแบบงาน HR อย่างไรให้เหมาะกับโลกหลังโควิด-19

เวลาและสถานที่

07 เม.ย. 2564 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Facebook Live with PwC Thailand #4 หัวข้อ ออกแบบงาน HR อย่างไรให้เหมาะกับโลกหลังโควิด-19

วันที่ 7 เมษายน เวลา 11.00 - 12.00 น. ทางเพจ PwC TH - Marketplace 

วิทยากร 

- ดร. ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย 

- คุณจิรพล ตังทัตสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้