พ. 17 มิ.ย. | Facebook Live Event

Exclusive Talk "การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย" ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Exclusive Talk "การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย" ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

เวลาและสถานที่

17 มิ.ย. 2563 14:00 – 15:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Exclusive Talk "การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย"

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.

แขกรับเชิญ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

ผู้ดำเนินรายการ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้