พฤ. 01 เม.ย. | Facebook Live Event

Exclusive Talk หัวข้อ "การขับเคลื่อนและการพัฒนาตลาดทุนไทย"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Exclusive Talk หัวข้อ "การขับเคลื่อนและการพัฒนาตลาดทุนไทย"

เวลาและสถานที่

01 เม.ย. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Exclusive Talk  หัวข้อ "การขับเคลื่อนและการพัฒนาตลาดทุนไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 16.00-17.00 น. 

แขกรับเชิญ

คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ดำเนินรายการ 

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ 

กรรมการ Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

แชร์อีเวนท์นี้