อ. 14 เม.ย. | Facebook Live Event

Enhancing Employees Experience through Digital Learning

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Enhancing Employees Experience through Digital Learning

เวลาและสถานที่

14 เม.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

SCB Academy เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ให้กับทาง SCB เพื่อการทำ Business & Digital Transform โดยทาง SCB Academy ได้วางรากฐานในเรื่องการทำ Digital Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

ทาง ห่วงใย Thai Business ได้รับเกียรติจากคุณเอก อัศว์ศิวะกุล - SVP, Digital Transformation Center of Excellence มาพูดคุยกับเราในเรื่องของ  

1. บทบาทของ SCB Academy ในการช่วยองค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจในสภาวะปัจจุบันเป็นอย่างไร  

2. SCB Academy  ปรับตัวอย่างไร ในสถานการณ์ที่มีรูปแบบของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปเป็น on-line learning มากขึ้น  

3. Learning ช่วยให้ staff engage กันมากขึ้นจริงหรือไม่ 

4. เนื้อหาที่ทาง SCB Academy ให้ความสำคัญในปัจจุบัน  

5. อะไรเป็นผลกระทบหลัง COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อทิศทางของ SCB Academy 

มาเรียนรู้กับประสบการณ์จาก SCB Academy เพื่อไปปรับใช้กับองค์กรในการสร้าง Employee Experience ผ่าน Digital Learning 

Facebook Live Event: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้