จ. 29 มิ.ย. | Facebook Live Event

Economic Update "การปรับตัวของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจและสังคมไทย"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Economic Update "การปรับตัวของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจและสังคมไทย"

เวลาและสถานที่

29 มิ.ย. 2563 10:00 – 11:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update

หัวข้อ "การปรับตัวของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจและสังคมไทย"  

แขกรับเชิญ 

คุณกอบศักดิ์ ดวงดี

เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับ

1. มาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเอกชนในช่วงวิกฤต

2. บทบาทของธนาคารพาณิชย์ต่อนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

3. ภาพรวมของการใช้มาตรการสนับสนุนต่างๆ ที่ธนาคารพาณิชย์สามารถให้กับบริษัทเอกชน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากผลกระทบของ COVID 19 เช่น อัตราดอกเบี้ย การส่งประกัน ฯลฯ

4. การธนาคารที่ยั่งยืน โอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นต่อจากนี้

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้