อ. 25 ส.ค. | Facebook Live Event

Economic Update EP9 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Economic Update EP9 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

25 ส.ค. 2563 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update วันอังคาร 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-10.30 น. 

คุณเทิดศักดิ์จะมา Update ทิศทางและภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ผู้ติดเชื่อโควิดทั่วโลกและมาตรการจากภาครัฐที่น่าติดตามต่อ

Facebook Live : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้