อ. 11 ส.ค. | Facebook Live Event

Economic Update EP8 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Economic Update EP8 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

11 ส.ค. 2563 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP.8

โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS)

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

เวลา 10.00 - 10.30 น.

รับชมผ่านช่องทาง

Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้