อ. 19 ม.ค. | Facebook Live Event

Economic Update EP17 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Economic Update EP17 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

19 ม.ค. 10:00 – 10:30 GMT+7
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Economic Update EP17 

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 10.30 น. 

โดย 

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS)

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#EconomicUpdate #สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA 

#ห่วงใย ThaiBusiness #ห่วงใยThaiBusiness-youtube

แชร์อีเวนท์นี้