อ. 15 ธ.ค. | Facebook Live Event

Economic Update EP16 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Economic Update EP16 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

15 ธ.ค. 2563 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP16 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 10.30 น. 

โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้