อ. 01 ธ.ค. | Facebook Live Event

Economic Update EP15 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Economic Update EP15 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

01 ธ.ค. 2563 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP15 

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 

เวลา 10.00 - 10.30 น.  

โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้