อ. 17 พ.ย. | Facebook Live Event

Economic Update EP14 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Economic Update EP14 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

17 พ.ย. 2563 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP14

วันอังคารที่ 17  พฤศจิกายน 2563

เวลา 10.00 - 10.30 น.

โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้