อ. 03 พ.ย. | Facebook Live Event

Economic Update EP13 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Economic Update EP13 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

03 พ.ย. 2563 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP13

วันอังคารที่ 3  พฤศจิกายน 2563 

เวลา 10.00 - 10.30 น.

โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้