อ. 20 ต.ค. | Facebook Live Event

Economic Update EP12 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Economic Update EP12 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

20 ต.ค. 2563 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update  EP12

วันอังคาร 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-10.30 น.

คุณเทิดศักดิ์จะมา Update ทิศทางและภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ มาตรการจากภาครัฐที่น่าติดตามต่อ

Facebook Live : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้