อ. 29 ก.ย. | Facebook Live Event

Economic Update EP11 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Economic Update EP11 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

29 ก.ย. 2563 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update  EP11

วันอังคาร 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00-10.30 น.

คุณเทิดศักดิ์จะมา Update ทิศทางและภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ มาตรการจากภาครัฐที่น่าติดตามต่อ

Facebook Live : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้