อ. 21 ก.ค. | Facebook Live Event

Economic Update EP.7 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Economic Update EP.7 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

21 ก.ค. 2563 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP.7

โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS)

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.00 - 10.30 น.

รับชมผ่านช่องทาง

Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้