อ. 16 มิ.ย. | Facebook Live Event

Economic Update EP.5 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Economic Update EP.5 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

16 มิ.ย. 2563 09:50 – 10:20
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP.5

โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

เวลา 09.50 - 10.20 น.

รับชมผ่านช่องทาง

Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้