อ. 02 มิ.ย. | Facebook Live Event

Economic Update EP.4 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Economic Update EP.4 l คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

02 มิ.ย. 2563 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP.4

โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) 

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563  

เวลา 10.00 - 10.30 น. 

รับชมผ่านช่องทาง  

Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้