พ. 29 ก.ย. | FACEBOOK Live event

Economic Update EP 27 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Economic Update EP 27 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

เวลาและสถานที่

29 ก.ย. 10:00 – 10:30
FACEBOOK Live event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP 27

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00-10.30 น.

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้