อ. 07 ก.ย. | Facebook Live Event

Economic Update EP 26 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Economic Update EP 26 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

07 ก.ย. 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP 26

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00-10.30 น.

โดยคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้