อ. 13 ก.ค. | Facebook Live Event

Economic Update EP 24 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Economic Update EP 24 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

13 ก.ค. 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Economic Update EP 24  คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 

เวลา 10.00-10.30 น.

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้