พฤ. 28 พ.ค. | Facebook Live Event

COVID เป็นบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดด้าน "ความยั่งยืน" ขององค์กร

คุณทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและ สื่อสารองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
การลงทะเบียนปิดแล้ว
COVID เป็นบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดด้าน "ความยั่งยืน" ขององค์กร

เวลาและสถานที่

28 พ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

“COVID-19 อาจเป็นตัวชี้วัด/มาตรฐานความยั่งยืนที่เด็ดกว่า DJSI THSI เพียงแต่มันโหดสุด วัดกันด้วยเกมชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบ!! 

ลองกาง DJSI Assessment แล้วหยิบบางตัวออกมาเทียบกับสิ่งที่ COVID-19 กำลังทดสอบเรา การบริหารงานเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีธรรมมาภิบาล ดูแลพนักงานอย่างไร BCP เป็นไง ต้องคิดแก้ปัญหาแบบไม่ไปสร้างปัญหาใหม่ คิดให้รอบด้าน การจัดการกระแสเงินสด การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการแบรนด์ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแล รักษาสิทธิพัฒนาพนักงาน และในฐานะพลเมืองโลกเรามีส่วนร่วมอะไรในสถานการณ์นี้ได้บ้าง 

COVID-19 ไม่ได้สอนแค่เรื่อง Corporate Sustainablity แต่ชวนให้มองกลับมาที่ความยั่งยืนของตัวเราเองด้วย รายได้ของเราที่ผ่านมา ไม่ต่างกับ Business portfolio พึ่งพิงแหล่งเดียว รายได้หายก็ตกใจ”

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและ สื่อสารองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ติดตามรับฟังได้ใน วันพฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. 

รับชมผ่านช่องทาง  

Facebook: ห่วงใย Thai Business  

แชร์อีเวนท์นี้