พ. 06 พ.ค. | Facebook Live Event

ชีวิตไม่มี Take 2 บทเรียนจากการเข้าครัว โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ชีวิตไม่มี Take 2 บทเรียนจากการเข้าครัว โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

เวลาและสถานที่

06 พ.ค. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

WISDOM Club EP.1 

"ชีวิตไม่มี Take 2 บทเรียนจากการเข้าครัว" 

โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

กรรมการผู้อำนวยการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. 

Facebook Live: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้