ศ. 28 พ.ค. | Facebook Live Event

CFO Talk หัวข้อ “Update liquidity and funding management”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 CFO Talk หัวข้อ “Update liquidity and funding management”

เวลาและสถานที่

28 พ.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ CFO Talk หัวข้อ “Update liquidity and funding management” 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ           

คุณพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ             

คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์    

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

แชร์อีเวนท์นี้