จ. 22 มิ.ย. | Facebook Live Event

CFO ชวนคุย EP9 l "Strategic CFO - what are the new skill sets?"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CFO ชวนคุย EP9 l "Strategic CFO - what are the new skill sets?"

เวลาและสถานที่

22 มิ.ย. 2563 10:00 – 11:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CFO ชวนคุย  หัวข้อ " Strategic CFO - what are the new skill sets?" 

วันจันทร์ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น. 

แขกรับเชิญ   คุณพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  บมจ.ปตท.

ดำเนินรายการ โดย คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์  เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับ

1. บทบาทของ CFO ในการ support การทำงานของ CEO ในลักษณะ strategic CFO มีอะไรบ้าง ช่วยยกตัวอย่าง

2. การบริหารในช่วงที่ผันผวนมากๆ ต้องมีมาตรการอะไรบ้าง เช่น การทำ stress test หรือ planning ต้องมีการปรับเปลี่ยนการประมาณการบ่อยแค่ไหน

3. Mindset ที่สำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบันคืออะไร

4. แผนการระดมทุนของ ปตท เป็นอย่างไรในสภาวะตลาดปัจจุบัน  ต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

5. การ manage date for decision making มีความสำคัญมากน้อยอย่างไร 

รับชมผ่าน Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้