จ. 15 มิ.ย. | Facebook Live Event

CFO ชวนคุย EP8 l "ผ่าทางตันการระดมทุน - In search of Diamond in the COVID-19 jungle"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CFO ชวนคุย EP8 l "ผ่าทางตันการระดมทุน - In search of Diamond in the COVID-19 jungle"

เวลาและสถานที่

15 มิ.ย. 2563 10:00 – 11:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CFO ชวนคุย EP8  หัวข้อ "ผ่าทางตัน การระดมทุน - In search of Diamond in the COVID-19 jungle"

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น.

แขกรับเชิญ

แขกรับเชิญ คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านการเงินและบัญชี บมจ. ไทยออยล์

ดำเนินรายการ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รับชมผ่านช่องทาง

Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้