จ. 08 มิ.ย. | Facebook Live Event

CFO ชวนคุย EP7 l "Funding Opportunity” คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CFO ชวนคุย EP7 l "Funding Opportunity” คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข

เวลาและสถานที่

08 มิ.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ห่วงใย Thai Business Live

CFO ชวนคุย EP7 หัวข้อ "Funding Opportunity”

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

เวลา 16.00-17.00น.

แขกรับเชิญ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข

กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รับชมผ่านช่องทาง

Facebook: ห่วงใย Thai Business

Facebook: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้