จ. 13 เม.ย. | Facebook Live Event

CEO Talk - What is Thailand Exit Strategy from Lockdown?

การลงทะเบียนปิดแล้ว
CEO Talk - What is Thailand Exit Strategy from Lockdown?

เวลาและสถานที่

13 เม.ย. 2563 14:00 – 15:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

วิทยากร  คุณไพบูลย์  นลินทรางกูร  ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย คุณอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล  นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ณัฐวุฒิ  กุลนิเทศ  CEO ADGES Consultant และที่ปรึกษาชมรม HCM สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประเด็นพูดคุย ขณะนี้ในหลายประเทศที่การแพร่ระบาดลดลง ได้มีการเตรียมพร้อมกันแล้ว สำหรับไทยหลังจากวิกฤตโควิด 19 กลยุทธ์หรือทางออกของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตลาดทุนไทย ควรเป็นไปในทิศทางใด และภาคตลาดทุนได้เสนอแนวทางเพื่อเตรียมการอย่างไรบ้าง 

ติดตามรับชมรายการได้ที่ Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้