จ. 22 มี.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจใหม่อย่างยั่งยืนของ PTT Group ตามกลยุทธ์ New S-curve : Life Science”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจใหม่อย่างยั่งยืนของ PTT Group ตามกลยุทธ์ New S-curve : Life Science”

เวลาและสถานที่

22 มี.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจใหม่อย่างยั่งยืนของ PTT Group ตามกลยุทธ์ New S-curve : Life Science”

แขกรับเชิญ           

-  ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ

   ประธานกรรมการ   บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด 

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  บมจ. ปตท.

ดำเนินรายการ             

- คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์    

  เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 

- คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้