จ. 29 มี.ค. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “Future of Automotive Industry in Thailand”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “Future of Automotive Industry in Thailand”

เวลาและสถานที่

29 มี.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ  CEO Talk พลิกวิกฤต 

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Future of Automotive Industry in Thailand”

แขกรับเชิญ

คุณนภัสร  กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้อำนวยการ    

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณเย็บ ซิน หรู

Chief Financial Officer

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

คุณอนุษฐา  เชาว์วิศิษฐ 

Director  

บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

ดำเนินรายการ             

คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์    

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

แชร์อีเวนท์นี้