จ. 22 ก.พ. | Facebook Live Event

CEO Talk พลิกวิกฤต EP42 "Culture is not a lip-service , how can you get it right from the start ?"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
CEO Talk พลิกวิกฤต EP42 "Culture is not a lip-service , how can you get it right from the start ?"

เวลาและสถานที่

22 ก.พ. 2564 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP42 "Culture is not a lip-service , how can you get it right from the start ?" วัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนได้จริงหรือไม่? 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ           

- คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์  

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

- คุณนพดล ตั้งเด่นชัย

  Chief Information Technology & Head of E-commerce Business

- คุณคุณานนต์  จันทรภาสวร

  Business Development Manager

  บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ             

- คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์    

  เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

-ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ 

  CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้